Hvad er stress?


Stress er en naturlig biologisk reaktion, der udløses i kroppen, når vi føler os fysisk truet, fysisk overbelastet, mentalt presset eller følelses-mæssigt overvældet.


Stresshormonerne kortisol og adrenalin aktiveres og hjælper kroppen med at håndtere situationen. Hormonerne bevirker, at blodet pumper hurtigere rundt i kroppen, så der kommer mere ilt til både muskler og hjerne, og vi får på kort tid en større mængde energi til rådighed.


Reaktionen er fantastisk, hvis du skal præstere noget ekstraordinært eller kæmpe mod/flygte fra noget, der truer dig på livet. Desværre har det den modsatte effekt, når vi over en længere periode belastes fysisk, psykisk eller kemisk - uden mulighed for restituering. Især ophobning af kortisol i kroppen vil på et tidspunkt medføre alvorlige negative konsekvenser.


Når vi rammes af stress, skyldes det som oftest, at vi gennem længere tid har oplevet at skulle håndtere opgaver og udfordringer, der ligger udover, hvad vi evner med den tid og de ressourcer, vi har til rådighed. Stress kan dog også ramme os uden, at vi nødvendigvis er presset af mange opgaver. Bekymringer over en fremtid uden arbejde eller formål/mening med livet, kan opleves lige så belastende for vores system. Voldsomme livsbegivenheder som dødsfald i familien, skilsmisse eller andre begivenheder kan ligeledes udløse stress.


Den snigende stress rammer os, når vi over tid ikke lytter til vores sande behov, værdier eller grænser. Positive oplevelser kan belaste systemet lige så meget som negative oplevelser kan. Det, der er afgørende for, hvorvidt vi oplever at blive stressede eller ej, er graden af vekselvirkningen mellem aktivitet og hvile, samt hvor godt vi formår at “lukke ned” for tankemylder og bekymringer.