Mennesker med stress er ikke svage.

Mennesker med stress har været

stærke for længe.

Stresshouse er stiftet af stresscoach Henrik Nord, og jeg er den, du vil møde i dagligdagen.


Jeg er uddannet Erhvervscoach samt Master Stresscoach hos Sofia Manning, og har herudover en baggrund som leder i ældre-sektoren gennem flere år. Herudover har jeg 12 års erfaring som kommunal-politiker fra 3 forskellige kommuner (Værløse, Furesø samt København). I alle tre kommuner var jeg blandt andet medlem af Økonomiudvalget, Socialudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.


Jeg tilbyder strescoaching forløb i privat regi (dvs. at du selv betaler) og i virksomhedsregi (dvs. at din arbejdsgiver betaler forløbet).


Især to grupper finder typisk vej til Stresshouse, nemlig politikere samt ansatte på ældre- og sundhedsområdet.


Herudover tilbyder Jeg foredrag om stress, stressforebyggelse og stressbehandling for virksomheder, netværk, organisationer, fagforeninger, skoler og foreninger.

Er du politiker og er ramt af stress?


Det er hårdt arbejde at være politiker – uanset om det er i en kommune, en region, eller man arbejder fuldtid med landspolitik. Mange forsøger forgæves at leve op til forventningerne og takle de udfordringer, det store arbejdspres giver. Det giver et højt arbejdspres og desværre også ofte stress.


Jeg har gennem 12 år været kommunalpolitiker i tre forskellige kommuner, så jeg har et indgående kendskab til, hvilke store krav, der stilles til politikere. Min erfaring som politiker, sammen med min baggrund som stresscoach, kan hjælpe dig med at skabe en hverdag, hvor der er tid og overskud til det politiske arbejde – uden at du behøver at knække nakken på grund af det store arbejdspres, hvor dagsordenerne og bilagsmængden bare vokser.


Jeg hjælper dig med at forstå, hvad der forårsager din stress, og giver dig værktøjer og teknikker til at håndtere det på en sund og effektiv måde. Gennem samtaler og vejledning hjælper jeg dig med at identificere negative tankemønstre og vaner, der kan forværre din stress.


Vi samarbejder om at udvikle et personligt stresshåndterings-program, der passer til din livsstil og dine mål, fx gennem øvelser, afspændingsteknikker, træning og kostændringer, og vi arbejder med tankemønstre, stressårsager og værdier.


Hos Stresshouse, vil du have en støttende og opmuntrende partner, som kan hjælpe dig med at navigere gennem de svære situationer, og du lærer at tage kontrollen over din stress, i stedet for at lade den styre dig.

Er du ansat i ældreplejen og ramt af stress?


Jeg har i over 30 år arbejdet i forskellige lederjob inden for ældreområdet. Jeg har ofte oplevet medarbejdere og kolleger få stres, og set hvor alvorligt, det er for deres liv – både privat og på arbejde.


Som leder har jeg haft ansvaret for at få medarbejderne tilbage igen i deres job efter et stressforløb. Hver gang er det vanskeligt og udfordrende at opleve højt værdsatte medarbejdere, der får det værre og værre, og samtidig ikke have redskaberne til at gøre noget ved det.


Mange ledere oplever det på tværs af organisationer med høj kompleksitet, hvor tid, opgaver og forventninger ikke altid harmonerer.


Som stresscoach kan jeg hjælpe dig med at forstå, hvad der forårsager din stress og give dig værktøjer og teknikker til at håndtere det på en sund og effektiv måde. Gennem individuelle samtaler og vejledning kan jeg hjælpe dig med at identificere de negative tankemønstre og vaner, der er med til at forværre din stress.


Sammen vil vi udvikle et personligt stresshåndteringsprogram, der passer til din livsstil og dine mål. Dette kan blandt andet omfatte øvelser som mindfulness, afspændingsteknikker, træning og kostændringer. Vi vil også tale om tankemønstre, stressårsager og om nye mønstre og værdier.


Hos Stresshouse, vil du have en støttende og opmuntrende partner, som kan hjælpe dig med at navigere gennem stressede situationer og lære dig at håndtere stress på en mere positiv og sund måde. Du lærer at tage kontrol over din stress i stedet for at lade den styre dig.

Er du stresset?


Jeg er i stand til at sætte mig ind i lederens univers og udfordringer, og hjælpe gennem et stressforløb, for mange års erfaring som menneske har givet mig en stor indsigt i de behov, vi har som mennesker i et moderne og ofte krævende samfund.


Så hvis du føler dig overvældet af stress, så tøv ikke med at kontakte mig i dag. Jeg kan hjælpe dig med at finde tilbage til fred og balance i dit liv.

Hvad er en stresscoach?


En stresscoach er en professionel, som er specialiseret i at hjælpe personer, der lider af stress. Vedkommende har en bred viden om stressens årsager, symptomer og konsekvenser, og kan derfor give en person, der lider af stress, den bedst mulige hjælp.


Som stresscoach vil jeg typisk starte med en indledende snak med dig for at få en grundig forståelse af din situation og stress-niveau. Jeg vil her spørge ind til dine daglige rutiner, arbejds-byrde, personlige liv og andre relevante faktorer, der kan bidrage til stress.


På baggrund af denne samtale vil vi sammen udarbejde en individuel plan, der passer til netop dine behov. Planen kan omfatte teknikker til stressreduktion, såsom åndedrætsøvelser, meditation eller mindfulness. Gennem hele forløbet vil jeg også vejlede i, hvordan du kan ændre dine daglige rutiner og arbejds-metoder for at reducere stressniveauet.


Jeg vil også lære dig, hvordan du kan genkende og håndtere stressreaktioner i kroppen, såsom hjertebanken, svedeture og muskelspændinger. Ved at lære at genkende disse symptomer, kan du bedre forebygge og håndtere stress.


En anden vigtig del af arbejdet som stresscoach er at hjælpe dig med at ændre din tankegang. Ofte kan stress udløses af negative tanker og bekymringer, og en stresscoach vil derfor arbejde med dig for at ændre disse negative tankemønstre til mere positive og konstruktive tanker.


Endelig vil jeg tilbyde støtte og vejledning gennem hele processen. Stresshåndtering er en proces, der tager tid, og det er vigtigt at have en coach, der kan hjælpe og støtte undervejs.


Alt i alt vil en dygtig stresscoach være en uvurderlig ressource for dig, der lider af stress. Ved at give dig de rigtige værktøjer og støtte til at håndtere stress, kan en stresscoach hjælpe dig med at forbedre din livskvalitet og generelle sundhed.

Hvad er stress?


Stress er en naturlig biologisk reaktion, der udløses i kroppen, når vi føler os fysisk truet, fysisk overbelastet, mentalt presset eller følelsesmæssigt overvældet.


Stresshormonerne kortisol og adrenalin aktiveres og hjælper kroppen med at håndtere situationen. Hormonerne bevirker, at blodet pumper hurtigere rundt i kroppen, så der kommer mere ilt til både muskler og hjerne, og vi får på kort tid en større mængde energi til rådighed.


Reaktionen er fantastisk, hvis du skal præstere noget ekstra-ordinært eller kæmpe mod/flygte fra noget, der truer dig på livet. Desværre har det den modsatte effekt, når vi over en længere periode belastes fysisk, psykisk eller kemisk - uden mulighed for restituering. Især ophobning af kortisol i kroppen vil på et tidspunkt medføre alvorlige negative konsekvenser.


Når vi rammes af stress, skyldes det som oftest, at vi gennem længere tid har oplevet at skulle håndtere opgaver og ud-fordringer, der ligger udover, hvad vi evner med den tid og de ressourcer, vi har til rådighed. Stress kan dog også ramme os uden, at vi nødvendigvis er presset af mange opgaver. Bekymringer over en fremtid uden arbejde eller formål/mening med livet, kan opleves lige så belastende for vores system. Voldsomme livsbegivenheder som dødsfald i familien, skilsmisse eller andre begivenheder kan ligeledes udløse stress.


Den snigende stress rammer os, når vi over tid ikke lytter til vores sande behov, værdier eller grænser. Positive oplevelser kan belaste systemet lige så meget som negative oplevelser kan. Det, der er afgørende for, hvorvidt vi oplever at blive stressede eller ej, er graden af vekselvirkningen mellem aktivitet og hvile, samt hvor godt vi formår at “lukke ned” for tankemylder og bekymringer.

Stresssymptomer


Der findes mange forskellige stresssymptomer. Nedenfor ser du nogle af de mest hyppige stresssymptomer.


Alle nedenstående symptomer kan skyldes andet end stress. Specielt er det vigtigt ved de alvorlige symptomer, at en læge undersøger, om symptomerne skyldes andre sygdomme.


Det er forskelligt, hvilke symptomer forskellige mennesker mærker. F.eks. kan nogle mærke en let hjertebanken, mens andre overhovedet ikke kan mærke selv et voldsomt pumpende hjerte.


Her er de symptomer, du særligt skal være opmærksomme på, og som muligvis kan skyldes stress:


 • Hjertebanken
 • Trykken i brystet
 • Tics
 • Hurtig vejrtrækning
 • Ondt i maven
 • Øget svedtendens
 • Tørhed i munden
 • Kæbespændinger
 • Øget vandladning
 • Uforklarlig træthed
 • Hovedpine
 • Ændret menstruationscyklus
 • Svimmelhed
 • Kvalme/opkast
 • Hukommelsesbesvær
 • Øget bekymringer/tankemylder
 • Irritabel
 • Kort for hovedet
 • Indelukkethed
 • Afmagt
 • Ligegyldighed
 • Kritisk indre dialog
 • Svært ved at tænke klart
 • Grådlabil
 • Vrede
 • Trækker mig socialt
 • Fraværende/distræt
 • Kort lunte
 • Mistillid til fremtiden
 • Lyst til sygemelding
 • Øget forbrug af kaffe, sukker eller mad
 • Sover dårligt eller uroligt om natten
 • Anspændthed.


Det er vigtigt at sige, at man ikke skal have alle disse symptomer for at være stressramt. Jo flere symptomer, du har, jo mere er der grund til at du konsulterer din læge.


Forløb hos Stresshouse


Hvert forløb hos Stresshouse er individuelt. Det tilpasses dine behov, din stresstilstand og din situation.


Første gang, vi mødes, taler vi om din stress og din situation, og jeg forsøger at få et overblik over dit stressniveau, og vil sammen med dig prøve at lave en plan for det videre forløb og de kommende sessioner. Hvilke ting, vi skal arbejde med i det følgende forløb afhænger helt af din stresstilstand og din situation.


Hvis du er voldsomt ramt af stress, vil jeg formodentligt foreslå, at du kommer forbi din læge, som kan vurdere, hvorvidt du skal sygemeldes, hvis du ikke allerede er blevet det. Som coach har jeg ikke mulighed for at sygemelde dig. Det er kun din læge, som kan gøre det.


Forhåbentligt får du det hurtigt bedre gennem forløbet hos Stresshouse, og finder en vej til genoprettelse af fysisk, mental og følelsesmæssig balance. Mit mål er, at du skal føle dig holdt i hånden gennem hele forløbet med støtte, anerkendelse og vidensdeling, at stressorerne er blevet neutraliseret, og der opnås en ny varig tilstand med en mere enkel struktur og plan for hverdagen og livet.


Det er IKKE mit mål, at du nødvendigvis skal tilbage til samme situation (‘samme 100 %’) som før du blev ramt af stress. Målet er - sammen med dig - at finde en ny varig tilstand, hvor du føler dig i stand til - på en ny måde - at styre følelser, tanker, behov og værdier som kusk i dit eget liv.


Jeg vil efterfølgende tilbyde opfølgning, så du får en følelse af ikke at blive sluppet helt.

Det praktiske


Sessioner hos Stresshouse foregår i trygge og fortrolige rammer i centrum af København på Amagertorv på Strøget lige ved Storkespringvandet.


Du kan også vælge, at sessionerne skal foregå online.


Endelig tilbyder jeg også walk-and-talk, hvor vi mødes og går en tur sammen i naturen og taler, mens vi går.


Hver session varer 1 time. Den første session varer dog 1½ time, da vi skal nå at tale os ind på hinanden.


Typisk varer et forløb 6 sessioner. Regn med 1-2 uger mellem hver session. Herudover tilbyder jeg en telefonisk opfølgningssession typisk 1 måned efter sidste session.


Prisen pr. session er kr. 800 plus moms. (Dette gælder også for første session).

Jeg tilbyder et helt forløb (6 sessioner plus opfølgning) for kr. 4.500 (plus moms) ved forudbetaling.